bool(false) Osteopatia.fi - Terveys on Sinun
» Osteopatia
» Osteopatian historia
» Tieteellinen tutkimus
» Osteopatia ja selkäsairaudet
» Hoitosuositukset
» Koulutus Suomessa
» Koulutus ulkomailla
Kirjaudu
Käyttäjätunnus:

Salasana:

» Salasana unohtunut?
Koulutus Suomessa
Elokuussa 2000 Helsingin ammattikorkeakoulu stadia aloitti Suomen ensimmäisen ammattikorkeakoulututkintoon johtavan osteopaattikoulutuksen; nykyiseltä nimeltään ammattikorkeakoulu Metropolia. Koulutus Metropoliassa on kokopäiväistä ja kestää neljä vuotta (240 op). Kahtena ensimmäisenä vuonna opiskellaan lähinnä prekliinisiä aineita kuten anatomiaa, fysiologiaa ja patologiaa. Kolmannen ja neljännen vuoden opetus keskittyy tuki- ja liikuntaelimistön tautioppiin, kliinisiin metodeihin ja erotusdiagnostiikan kannalta tärkeisiin lääketieteen erikoisaloihin. Manuaalisia hoito- ja tutkimustekniikoita opiskellaan koko koulutuksen ajan, ja erityistä harjaantuneisuutta vaativien nivelten manipulaatiotekniikoiden opetus korostuu viimeisenä opiskeluvuotena. Osteopaattien koulutuksessa oppilaita ohjataan systemaattiseen asiaankuuluvaan tiedon ja löydösten, sekä hoidon kirjaamiseen. Koulutukseen kuuluu olennaisena osana myös terveyskasvatus ja lääketieteellinen etiikka.

Koulutuksen suunnitelijoina ja käynnistäjinä toimivat mm. osteopaatit Hannaleena Risku-Kauppila ja Petra Ahonen. Koulun yhteydessä toimivan klinikan käytännön opetuksesta vastaavat koulutetut osteopaatit.

Ammattikorkeakoulu Metropolian osteopatian tutkinto-ohjelma tekee yhteistyötä englantilaisten osteopaattikoulujen, The British School of Osteopathy, British College of Osteopathic Medicine ja European School of Osteopathy, sekä HYKS-instituutin Suomen Selkätutkimusyksikön kanssa.

Potilasturvallisuuden kannalta on tärkeää varmistaa, että osteopaatti on saanut asianmukaisen koulutuksen. Osteopaattisen diagnoosin ja hoitosuunnitelman pohjalta osteopaatti päättää miten potilasta tulee hoitaa. Osteopaatilta vaaditaan erotusdiagnostisia valmiuksia, jotka saavutetaan vain riittävän pitkällä, valvotulla koulutuksella. Koulutettavia ohjataan myös tiedostamaan omien kykyjensä rajoitukset ja tunnistamaan tilat, milloin hoito ei ole sovelias potilaan tilaan nähden ja milloin tila vaatii lääkärin tutkimuksia. Osteopaattisten aineiden opettajina toimivat koulutetut osteopaatit. Muiden prekliinisten ja lääketieteellisten aineiden opetuksesta vastaavat asiantuntijat erikoisaloittain. Linkki:

http://www.metropolia.fi/koulutustarjonta/sosiaali_ja_terveysala/osteopatia/


Tällä hetkellä käynnissä on kahdestoista osteopaatti opiskelijaryhmän koulutus.

Tähän mennessä ammattikorkeakoulusta, stadiasta ja nyttemmin metropoliasta on valmistunut yli sata osteopaattia.


Suomessa toimii myös kaksi yksityistä koulua, joiden koulutus ym tiedot löydät seuraavista linkeistä. Linkit
www.osteopatiakoulu.fi ja http://ookk.fi/

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus Valvira (ent.TEO)

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on sosiaali- ja terveysministeriön alainen virasto, jonka tehtävänä on valvomalla terveydenhuollon ammattihenkilöitä osaltaan ylläpitää ja edistää potilasturvallisuutta sekä huolehtia kansalaisille annettavien terveyspalvelujen laadusta. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus pitää sille lain mukaan kuuluvien valvontatehtävien hoitamiseksi terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä (TERHIKKI), johon on merkitty yli 300 000 terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeutta koskevat tiedot.

Terveydenhuollon ammattihenkilöt

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä säädetään laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 ja asetuksessa terveydenhuollon ammattihenkilöistä 564/1994 - http://www.teo.fi/uusi/suomi_1.htm – ammattihenkilöiden oikeudet ja rekisteröinti. huom. kts. Valvira.

Osteopaatti kuuluu nimikesuojattujen ammattihenkilöiden joukkoon. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus Valvira merkitsee rekisteriin osteopaatin ammattinimikettä käyttämään oikeutetun ammattihenkilön.

Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä.