bool(false) Osteopatia.fi - Terveys on Sinun
Osteopatia on vanhin Yhdysvalloissa syntyneistä, nivelten manipulaatiota harjoittavista koulukunnista.
» Osteopatia
» Osteopatian historia
» Tieteellinen tutkimus
» Osteopatia ja selkäsairaudet
» Hoitosuositukset
» Koulutus Suomessa
» Koulutus ulkomailla
Kirjaudu
Käyttäjätunnus:

Salasana:

» Salasana unohtunut?
Osteopatian historia
Osteopatian perustaja oli amerikkalainen Andrew Taylor Still (1828-1917). Nuorena hän observoi silloisia lääkärin ammatin harjoittajia, luki lääketieteellistä kirjallisuutta ja toimi lääkäri-isänsä oppipoikana. Still sai myös alan koulutusta Kansas Cityssä. Tämän kaltainen lääketieteen opiskelu oli tuona aikana yleistä. Still toimi Amerikan sisällissodassa välskärinä.

1800-luvulla lääkkeet koostuivat lähinnä alkoholista, elohopea-suoloista tai oopiumista. Käytännön työssä näiden lääkkeiden vaikutukset olivat Stillille pettymys - ja näin ajatus osteopatiasta lähti kehittymään. Still päätteli, että Jumala loi ihmisen täydelliseksi. Niinpä jos kehon rakenne oli hyvä ja toimi normaalisti verenkierron ja hermoston impulssien kulkiessa esteettömästi - täydellinen terveys oli väistämätön seuraus.

Still etsi uusia tapoja hoitaa ihmisten sairauksia, opiskelemalla ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa sekä tutkimalla kehon mekaanista toimintaa. Hän arvioi oliko potilaan keho oikeassa asennossa ja tutki miten virhe-asennot vaikuttivat kehon normaaliin toimintaan. Yhteys virhe-asentojen ja sairauksien synnyn välillä oli Stillin mukaan selkeä. Hän käytti manuaalista terapiaa / mobilisaatiota palauttaakseen jäykistyneiden nivelten liikkeen ja poistamaan lihasjännityksiä. Hän ohjasi potilailleen harjoitteita, joilla ylläpidettiin ja ehkäistiin vaivojen syntyminen. Still painotti oppilailleen, että heidän tulee hoitaa ihmistä kokonaisvaltaisesti ja selvittää myös vaivan taustalla olevat syyt.

Still toi julki hoitofilosofiansa nimellä osteopatia (osteopathy) vuonna 1874, jota pidetään osteopatian syntymävuotena. Kun tiedot hoitotuloksista levisivät, ihmisiä vaelsi Keski-Länteen joukoittain saamaan osteopaattista hoitoa. Still ja skotlantilainen lääkäri William Smith perustivat Kirksvilleen Missouriin vuonna 1892 ensimmäisen koulun - College of Osteopathy (http://www.kcom.edu/), jossa se toimii edelleen.

Ensimmäinen eurooppalainen koulu on Lontoossa sijaitseva British School of Osteopathy (BSO), joka on perustettu 1917 ja on toiminnassa edelleen.

Osteopatian terveys-sairauskäsitykseen vaikuttaneita merkittäviä tutkijoita:

1. I.M. Korr, Ph.D. (The Collected Papers of Irwin M Korr; AAO Publication; 1979: 256) Selvitti autonomisen hermoston osuutta sairauden syntyyn. Tutki palpaation ja EMG-löydösten välistä korrelaatiota. Esitti teorian selkäydin-segmentin fasilitoitumisen vaikutuksesta sisäelintoimintoihin. Selvitti neuraalikudoksen ravinnonsaantia (axoplasmic flow)
2. Michael M. Patterson, Ph.D. ( "Model Mechanism for spinal segmental facilitation:" JAOA; vol 76; sep 1976) Neurofysiologi joka tutki mm. selkäytimen interneuronien toimintaa ja niiden yhteyttä kroonisen vaivan syntyyn.
3. Akio Sato, M.D., Ph.D ( The modulation of visceral functions by somatic afferent activity: Jpn J Physiology; 1987) Tutki sympaattisen hermoston toimintaa ja osuutta sairauden kehittymiseen "Previous to all discoveries there exists the demand for discovery " A.T. Still

Suomi:
Englannista osteopatia on levinnyt kaikkialle Eurooppaan, myös Suomeen. Suomen ensimmäiset osteopatiasta korkeakoulututkinnon suorittaneet osteopaatit ovat valmistuneet 1980 - 1990 luvuilla Englannista.

1. Sani Stratton 1986 BSO (British School Of Osteopathy)
2. Jari Ylinen 1988 LCOM (London College of Ostepathic Medicine)
3. Petra Ahonen 1991 BSO ja Hannaleena Risku-Kauppila 1993 BSO.

Nykyisin osteopaatteja koulutetaan yliopistoissa sekä korkeakouluissa ympäri maailmaa ja koulutettujen osteopaattien määrä on vahvassa kasvussa.